"Breaking the Wave"

Sa znanjem i činjenicama protiv četvrtog talasa

Austrijski Crveni krst mladih organizira sedmičnu seriju webinara o zdravlju, koroni i medijima u saradnji sa Saveznim ministarstvom obrazovanja, nauke i istraživanja! Format je posebno usmjeren na obrazovni sektor i služi razmjeni informacija između učenika, nastavnika, roditelja i odabranih stručnjaka.

Kada? 25. novembra 2021. od 17:00 do 18:00 sati.

Prijavite se sada za webinar!

Weitere Infos zum Webinar: www.gemeinsamlesen.at/corona